لیست قیمت به روز شده محصلات فروشگاه اینترنتی ساختمان کالا رو در این قسمت مشاهده میکنید برای خرید میتوانید به فروشگاه ما مراجعه کنید و محصول خود را سفارش دهید.کنکاش داده

لیست قیمت سیمان


(قیمت (تومان

نوع بسته بندی واحد نام
۵۷۵۰ برزنتی ۵۰KG سیمان آبیک تیپ ۲
۵۶۰۰ برزنتی ۵۰KG سیمان آبیک تیپ ۱
۵۶۵۰ برزنتی ۵۰KG سیمان آبیک پوزولانی
۵۴۰۰ برزنتی ۵۰KG سیمان آبیک مرکب
۵۲۰۰ پاکتی ۵۰KG سیمان سیاه خزر
۵۲۰۰ برزنتی ۵۰KG سیمان سیاه سبزوار
۵۲۰۰ برزنتی ۵۰KG سیمان سیاه قم
۴۸۰۰ برزنتی ۵۰KG سیمان سیاه کردستان
۵۰۰۰ برزنتی ۵۰KG سیمان سیاه نایین
۹۳۰۰۰ بونکر فله سیمان فله تیپ ۱
۹۷۰۰۰ بونکر فله سیمان فله تیپ ۲
۱۰۰۰۰۰ بونکر فله سیمان فله نیزار قم تیپ ۱
۱۰۰۰۰۰ بونکر فله سیمان نیزار تیپ ۲ فله
۱۱۲۰۰ برزنتی ۵۰KG سیمان سفید ساوه

لیست قیمت گچ ها


(قیمت (تومان

دسته بندی واحد نام

۱۸۵۰

گچ و خاک ۴۰KG گچ خاکی رحیمی مشهد

۱۸۰۰

گچ و خاک ۴۰ KG گچ خوشکار رحیمی مشهد

۲۲۰۰

گچ و خاک ۳۰KG گچ سفیر سردشت
۱۵۵۰ گچ و خاک ۳۰KG

گچ جمال

۱۹۰۰ صادراتی ۳۳KG

صالح گچ سمنان

۲۲۲۰ صادراتی ۴۰KG

صالح گچ سمنان

تماس بگیرید

صادراتی ۳۰KG گچ الاهلی

۷۴۰۰۰

صادراتی ۳۰KG گچ کاسپین

۱۸۵۰

صادراتی ۳۰KG گچ سهند

۸۴۰۰۰

صادراتی ۳۰KG گچ صادراتی سوپر میکرونیزه سهند
۲۳۵۰ صادراتی ۳۰KG

گچ میکرونیزه صالح

۱۷۰۰ گچ سمنان ۴۰KG

گچ شمس سمنان

۱۹۰۰ گچ سمنان ۳۰KG

گچ توچال

۲۰۰۰ گچ سمنان ۴۰KG

گچ حریر سمنان

۱۷۰۰

گچ سمنان ۳۳KG گچ حریر سمنان

۱۹۰۰

گچ سمنان ۴۰KG گچ تابان

۱۹۵۰

گچ سمنان ۳۰KG گچ تندیس

تماس بگیرید

گچ سمنان ۴۰KG

گچ ثمین

۲۶۰۰ گچ سمنان ۴۰KG

گچ جم

۲۴۵۰ گچ های سفید کاری ۴۰KG

سوپر گچ متین

۲۱۰۰ گچ های سفید کاری ۳۳KG

سوپر گچ متین

۲۲۰۰

گچ های سفید کاری ۳۰KG سنگر گچ ساوه

۲۱۰۰

گچ های سفید کاری ۳۳KG گچ آهوان

۲۳۰۰

گچ های سفید کاری ۴۰KG گچ آیینه
۲۴۵۰ گچ های سفید کاری ۴۰KG

گچ بلور ساوه

۱۹۵۰ گچ های سفید کاری ۳۳KG

گچ بلور ساوه

۲۸۰۰ گچ های سفید کاری ۴۰KG

گچ پدیده طلایی

۳۳۰۰

گچ های سفید کاری ۳۳KG گچ جبل تهران

۲۳۰۰

گچ های سفید کاری ۴۰KG گچ خورشید

۲۷۰۰

گچ های سفید کاری ۴۰KG گچ ساران کناف

۱۸۰۰

گچ های سفید کاری ۲۵KG سپید گچ ساوه
۲۰۰۰ گچ های سفید کاری ۳۳KG

سپید گچ ساوه

۱۹۵۰ گچ های سفید کاری ۳۰KG

گچ سریر

۲۳۰۰ گچ های سفید کاری ۴۰KG

گچ سریر

۲۷۵۰ گچ های سفید کاری ۵۰KG

گچ سمنان مازندران

۱۸۵۰

گچ های سفید کاری ۳۳KG گچ سوپر جبال

۲۹۰۰

گچ های سفید کاری ۴۰KG گچ سوپر جم

۲۱۰۰

گچ های سفید کاری ۳۳KG سوپر گچ نفیس
۱۶۵۰ گچ های سفید کاری ۳۳KG

گچ سینا

۲۰۰۰ گچ های سفید کاری ۳۳KG

گچ طلایی مازندران

۲۳۰۰ گچ های سفید کاری ۴۰KG

گچ کومش

۲۰۰۰

گچ های سفید کاری ۳۳KG گچ کومش

۲۰۰۰

گچ های سفید کاری ۳۳KG گچ متین بارز

۲۵۰۰

گچ های سفید کاری ۳۰KG گچ میکرونیزه کیمیا

۱۷۰۰

گچ های سفید کاری ۴۰KG گچ کوه سفید سمنان

۱۸۳۰

گچ های سفید کاری ۳۰KG گچ پایا
۲۳۰۰ گچ های سفید کاری ۴۰KG

گچ پایا

۲۱۰۰ گچ های سفید کاری ۳۰KG

گچ دوساب

۲۰۰۰ گچ های سفید کاری ۳۳KG

گچ سوپر طلایی

۲۳۰۰ گچ های سفید کاری ۴۰KG

گچ طلایی مازندران

۱۴۰۰

گچ های سفید کاری ۳۳KG گچ کوه سفید سمنان

۲۳۵۰

گچ های سفید کاری ۳۰KG گچ میکرونیزه صالح

۲۰۰۰

گچ پرداخت ۳۰KG گچ ارزنده
۳۰۰۰ گچ پرداخت ۳۰KG

گچ میکرونیزه برنا

۲۳۵۰ گچ پرداخت ۳۰KG

گچ درسا ممتاز

۲۳۵۰ گچ پرداخت ۳۰KG

گچ دوسا

۵۴۰۰

دیوار و پانل گچی

دیوار گچی و پانل گچی دستی

۶۰۰۰ دیوار و پانل گچی

دیوار و پانل گچی ماشینی

لیست قیمت پودرسنگ


(قیمت (تومان

واحد نام
۱۱۵۰ کیسه

پودر سنگ قم

۹۰۰ کیسه

پودر سنگ همدان

لیست قیمت ایزوگام (متری)


قیمت (تومان)

نام

۷۸۰۰

ایزوگام الوند آسیا

۸۵۰۰

ایزوگام بام گستر دلیجان

۶۵۰۰

ایزوگام جهان بام شرق

۵۴۰۰

ایزوگام سپهر گستر

لیست قیمت آجرنما


قیمت

نوع نام

۳۰۰

قرمز آجرنمای ۲۴*۸

۱۵۰

قرمز آجرنمای ۲٫*۵٫۵
۴۲۰ قرمز

آجرنمای ۲۳*۷

۱۸۰ قرمز

آجرنمیا نسوز ال نیمه

۲۵۰ انگلیسی

آجرنمای ۲۰*۵٫۵

۴۲۵

انگلیسی آجرنمای ۲۴*۸

۶۳۵

نسوز آجرنمای ۲۴*۸

۶۳۵

نسوز آجرنمای ۴۰*۸
۱۳۳۰ نسوز

آجرنمای مشکی۲۶*۵٫۵

۳۲۵ نسوز

آجرنمای ۲۰*۵٫۵

۴۰۰ سنتی

آجرنمای۲۰٫*۵٫۵

تماس بگیرید

سنتی آجرنمای ۱۰*۱۰
۶۶۰ سنتی

آجرنمای ۲۴*۸

 قوانین و مقررات سایت ساختمان کالا